Anahtarsız Uç Takma Mandreni 13 mm'ye Kadar

Anahtarsız Uç Takma Mandreni 13 mm'ye Kadar

Bosch Mandrenler için Aksesuar Anahtarsız mandrenler

  • Ürün Kodu: 2608572182